Català / Español / English  ·  TEL. 977 224 314 · EMAIL colsantpau@colsantpau.com
Català / Español / English  · 

Projecte educatiu

Contra l'assetjament


Per a què l'alumne sigui protagonista del seu camí, cal acompanyar les seves passes

Projecte EducatiuProjecte Encaix


Un projecte específic d'estimulació neuromotora i aprenentatge individualitzat basat en el desenvolupament de totes les intel·ligències de la persona des d'una perspectiva neurocientífica

Projecte CIM


En l'entorn del desenvolupament del projecte CIM, les competències i les intel·ligències múltiples es treballen de manera transversal en totes les assignatures

Projecte Circle


El Projecte CIRCLE de les Escoles diocesanes de Tarragona engloba les estratègies i accions pedagògiques encaminades a assolir les finalitats educatives...

Neuroambients


Despertar en els infants l'interès que els acompanyarà, guiarà i facilitarà el seus processos d'aprenentatge

EduMindfulness


Mindfulness és un conjunt de pràctiques mentals i físiques que tenen per objectiu l'entrenament de l'atenció i la concentració en el moment present: atenció al pensament, a les emocions i a les sensacions

International School


En un futur incert, l'autonomia en llengües estrangeres esdevé una competència clau del segle XXI

ICT Program


ICT Program és el projecte vertical d'us TIC i robòtica educativa al Col·legi Sant Pau que garanteix el domini de la competència digital als diferents nivell...

Projecte Alexandria


Aquest és el projecte del Sant Pau Apòstol per a construir una àmplia xarxa de coneixement i formació entorn de temàtiques educatives, genera una veritable biblioteca de coneixement docent a disposició...