Català / Español / English  ·  TEL. 977 224 314 · EMAIL colsantpau@colsantpau.com
Català / Español / English  · 

Serveis i extraescolars

Acollida


L'escola disposa d'un servei d'acollida matinal que amplia l'horari d'estada a l'escola dels infants

Menjador


Aquest projecte pretén educar en l'activitat del menjador que té lloc a l'escola durant dues hores diàries de dilluns a divendres.

Venda de llibres


Podeu encarregar el lot de llibres i material escolar al centre i rebre'l complet al Sant Pau

Departament d'Orientació


L'alumnat té els reptes de reeixir acadèmica i intel·lectualment, de prendre decisions rellevants per al seu futur, al mateix temps que experimenta canvis profunds que poc a poc definiran la personalitat i incidiran en el seu projecte de vida

Extraescolars


El centre ofereix als alumnes i famílies la possibilitat de realitzar activitats extraescolars de caràcter esportiu o lúdico-culturals

Casals i colònies d'estiu


L'alumnat té els reptes de reeixir acadèmica i intel·lectualment, de prendre decisions rellevants per al seu futur, al mateix temps que experimenta canvis profunds que poc a poc definiran la personalitat i incidiran en el seu projecte de vida