Català / Español / English  ·  TEL. 977 224 314 · EMAIL colsantpau@colsantpau.com
Català / Español / English  · 

Notícies

Inici del Neuroambient de socials

Novetat a l'ESO: els Neuroambients

05-05-2023

Aquest any al Sant Pau hem iniciat una nova metodologia d'aprenentatge per als alumnes de 1r d'ESO: els Neuroambients. És la primera vegada que implementem aquesta metodologia a educació secundària, i els resultats estan sent excel·lents.

A l'escola, s'han implementat dues vessants dels Neuroambients: una basada en les ciències socials i una altra en les ciències naturals.

La vessant de les ciències socials està enfocada a treballar en projectes relacionats amb l'estudi de la societat, la cultura i les diferents formes d'organització social. Els i les alumnes treballen temes com ara la història, la geografia, la ciutadania o la literatura, a través de projectes que els permeten comprendre millor el món que els envolta, així com els diferents valors i actituds que es requereixen per conviure en societat.

D'altra banda, la vessant de les ciències naturals està enfocada a treballar projectes relacionats amb la biologia, la química i la física, així com altres temes relacionats amb la natura i l'entorn. A través d'aquesta vessant, els i les alumnes aprenen sobre el funcionament dels éssers vius, els fenòmens físics i les interaccions químiques, i es fomenta el pensament crític i la investigació a través de projectes pràctics i experimentals.

En definitiva, amb aquestes dues vessants dels Neuroambients, els i les alumnes són capaços de desenvolupar les seves habilitats i competències a través de projectes pràctics i significatius, fomentant el pensament crític, la creativitat i l'aprenentatge autònom. Això els permetrà afrontar els reptes del futur amb èxit i adquirir les competències necessàries per al seu desenvolupament personal i professional.

La metodologia dels Neuroambients consisteix en una forma innovadora d'aprendre on els alumnes treballen a partir de projectes interdisciplinaris i temàtics que es realitzen durant un període determinat de temps. Els projectes parteixen d'un repte real que es basa en els interessos i les inquietuds dels alumnes, i es desenvolupen de manera cooperativa, fomentant la participació i l'aprenentatge entre iguals amb la finalitat de crear un producte final que respongui al repte plantejat. A través d'aquesta metodologia, els i les alumnes són capaços de desenvolupar les seves habilitats socials, emocionals i cognitives, mentre treballen en projectes pràctics i significatius que els permeten aplicar els coneixements adquirits en situacions reals. Els Neuroambients són una eina pedagògica que ajuda els i les alumnes a adquirir les competències necessàries per a la seva formació integral i són una proposta innovadora i efectiva per al futur de l'educació.

Aquest dimecres passat, els i les alumnes de 1r d'ESO van visitar els monuments romans de Tarragona com a tret de sortida del Neuroambient de l'Àmbit Social del 3r trimestre, i va ser tot un èxit. A través d'aquesta visita, els i les alumnes han pogut aprofundir en el coneixement de la cultura romana i la seva influència a Tarragona. Van visitar els monuments més emblemàtics de la ciutat, com el Circ romà, l'Amfiteatre, el Fòrum Provincial i la Muralla. A més, han après detalls històrics sobre cada monument i han pogut relacionar-los amb els seus estudis en l'optativa de Cultura Clàssica.

Els i les alumnes s'han mostrat molt entusiastes i interessats en la visita, fent preguntes i intercanviant opinions sobre què han après. La visita ha estat una oportunitat perfecta per aprofundir en el coneixement de la història de Tarragona, així com per iniciar el Neuroambient del 3r trimestre a 1r d'ESO de forma enriquidora i motivadora.

El nostre últim Neuroambient de l'àmbit de Ciències Naturals, anomenat "Fascinats per les plantes", ha estat una experiència pràctica i vivencial sobre la flora autòctona de Catalunya. Hem organitzat un concurs de fotografies, hem fet sortides de camp per observar les plantes in situ i hem estudiat les condicions òptimes de creixement de les plantes a través d'una pràctica al laboratori, entre altres activitats. Tot això ho hem anat plasmant en un quadern d'aprenentatge per ser conscients de què estem aprenent i de quina manera ho estem aprenent. Els i les alumnes de 1r d'ESO han estat molt motivats i participatius en aquest Neuroambient. Han demostrat gran interès i curiositat per les plantes i han après de forma lúdica i entretinguda. Així mateix, han treballat de forma cooperativa i han desenvolupat habilitats socials, com l'escolta activa i la reflexió crítica.

Iniciem, per tant, un  nou trimestre de Neuroambients que esperem que omplin els i les nostres alumnes de coneixements i d'interacció amb el nostre entorn més proper, ja que no hi ha millor manera d'aprendre que experimentant i gaudint de l'aprenentatge.


Xarxes socials: