La nostra proposta educativa

El Batxillerat del Sant Pau (Batxillerat E+) és un batxillerat d’excel·lència únic a la ciutat amb una meta clara: l’èxit acadèmic, personal i professional mitjançant uns programes específics.

 • Empowering English: adreçat a la millora de l’anglès.
 • Batxillerat Dual Internacional (high school) + American Dream Program: per a aquells alumnes que vulguin cursar estudis universitaris a Estats Units.
 • Be an enterpreneur Programme: nocions d’emprenedoria bàsiques per a què puguin pensar, desenvolupar i presentar un projecte emprenedor en anglès.
 • Programa Escola Empresa: discerniment professional en centres de treball.
 • Programa Areté: Acció Tutorial personalitzada, Coaching Educatiu i Edu-Mindfulness.
 • Aula de Rendiment Acadèmic: suport i ajuda per a la millora de l’expedient acadèmic.

 

El nostre batxillerat ofereix tots els itineraris i modalitats (excepte artístic):

Durada

Consta d’un cicle de dos cursos acadèmics que, convencionalment, comprenen dels 16 als 18 anys.

Distribució horària

L’horari del Batxillerat és flexible i permet combinar només matins o matins i tardes:

 • Horari de matèries curriculars: de 8h a 14:30h.
 • Horari de projecte personal i Aula de Rendiment Acadèmic: de 15:30h a 17h de dilluns a dijous.

 

L’escola, disposa d’instal·lacions específiques per als alumnes de Batxillerat, on tenen espais de permanència per a l’estudi, l’esbarjo, espai cafeteria i biblioteca.

Concerta visita personalitzada enviant un correu electrònic a colsantpau@colsantpau.com, trucant al telèfon 977224314 o omplint el formulari.

Aposta per l'excel·lència

La finalitat cap a l’alumnat del batxillerat del nostre centre és proporcionar una formació integral i polivalent, que els faciliti aquelles eines, coneixements i habilitats necessàries per cursar estudis superiors amb la màxima garantia d’èxit i, d'aquesta manera, aconseguir les competències acadèmiques i l'autonomia personal necessàries per a una millor incorporació al món laboral i a la societat; sent-ne part activa, conscient i responsable.


S’aconsegueix amb una sèrie de característiques que fan especial el nostre batxillerat:
Grups reduïts: procurem mantenir els grups classe entre 18-25 alumnes per tal d’oferir més personalització en les matèries comunes. D’aquesta manera, les de modalitat i optatives esdevenen, fins i tot, de grups de cinc, podent aprofundir més en la matèria i acompanyar individualment a l’alumne en el seu aprenentatge i preparació per a les PAU.

 • Acció tutorial: els grups reduïts i la formació dels nostres professionals permeten que l’acció tutorial sigui element clau en el procés de formació de l’alumne: ajudant-lo en l’orientació personal, escolar, acadèmica i professional i contribuint en el seu desenvolupament integral per tal d’aconseguir la seva maduració i autonomia. Són dos anys intensos i en els quals es juguen el futur, és per això que cal acompanyar-los en aquest camí i donar-los eines per gestionar l'estrès i organitzar el temps i l’estudi (sessions individuals amb els tutors, grupals per a formació, sessions de mindfulness...). A més, mantenim una comunicació directa i constant amb les famílies, informant en tot moment del progrés acadèmic i també de què necessita a nivell emocional l’alumne en el batxillerat. Tenim un model avaluatiu doble cada trimestre, aconseguint un major seguiment de l’alumne que ens permet identificar els errors per tal d’anar solventat-los en el camí.
 • Formació extracurricular: el projecte empresa permet als nostres alumnes viure en primera persona les experiències laborals i conèixer les sortides que tenen els estudis que volen realitzar. A més, els oferim la possibilitat de treure’s el títol de premonitor de lleure de manera compactada i fomentant-los l’esperit de voluntarietat. 
 • Sortides pedagògiques: realitzem tota una sèrie de sortides que complementen la seva formació segons interès cultural i curricular, amb estades lingüístiques a Dublín, visites a museus arreu d’Espanya, rutes per Sant Miquel del Fai, Àger i Montrebei... Així com obres de teatre vinculades a les PAU. 
 • Horari curricular intensiu 100%.
 • Itinerari a la carta: encara que segons la modalitat hi ha certes matèries recomanades, permetem als nostres alumnes escollir qualsevol matèria dins de les que coincideixen en una mateixa franja horària. Això permet llavors adaptar-nos a la millor estratègia curricular per beneficiar els nostres alumnes, combinant les matèries de major ponderació segons les carreres que tinguin pensades, les de major interès, les que els permetin obtenir millor mitjana al batxillerat i les que els resultin més senzilles per a les PAU.
 • Tardes, també a la carta: voluntàriament i segons necessitin, sense haver d’avisar prèviament, els nostres alumnes disposen de les tardes al col·legi amb professors/es de batxillerat per complementar els seus estudis i ajudar-los en el seu dia a dia. Amb una hora extra d’anglès per preparar exàmens oficials, resoldre dubtes o practicar l’speaking; amb una hora d’alemany pels alumnes que volen continuar la seva formació en la segona llengua estrangera; amb una hora de projecte personal per si necessiten acompanyament emocional o acadèmic dels nostres professionals formats en coaching; amb hores de reforç en grup per aquelles matèries de més dificultat i amb plena disposició de les seves aules i espais per poder venir i estudiar al seu ritme. 
 • Formació extra per les PAU: durant les tardes voluntàries, ens comprometem a formar els nostres alumnes per aquelles proves que no contempla el nostre currículum, però a les que es volen presentar a finals de 2n de batxillerat. En són exemple les Proves d’Aptitud Personal (PAP) requerides per accedir a certs graus universitaris i la prova l’Electrotècnia a les PAU, podent-s’hi presentar havent cursat només Física durant el batxillerat i preparant-se exclusivament per a l’examen de juny.

Tot plegat es duu a terme en unes instal·lacions renovades, lluminoses i tranquil·les que dia a dia adaptem i millorem segons les necessitats dels nostres alumnes i sent conscients de la importància també de l’entorn on viuen aquesta etapa de reptes i maduració personal.

Galeria