Departament d'Orientació

L'alumnat té els reptes de reeixir acadèmica i intel·lectualment, de prendre decisions rellevants per al seu futur, al mateix temps que experimenta canvis profunds que poc a poc definiran la personalitat i incidiran en el seu projecte de vida.

 

El Departament d'Orientació dona suport a la millora del procés d'ensenyament-aprenentatge de les diferents etapes i impulsa l'orientació acadèmica, professional, personal i familiar, característica del nostre centre. A través dels professionals de la psicopedagogia i psicologia, assessora per a l'elaboració de plans específics d'orientació pedagògica als tutors i professors dels alumnes que ho necessitin i per a l'orientació de les seves famílies. 

El Departament d'Orientació de l'escola compta amb els següents professionals: psicòloga escolar, psicopedagoga, tècnic en educació emocional, logopeda i altres professionals amb titulacions en el camp de la neurociència educativa.