Contra l'assetjament

Per a què l'alumne sigui protagonista del seu camí, cal acompanyar les seves passes

 

L'alumnat té els reptes de reeixir acadèmica i intel·lectualment, de prendre decisions rellevants per al seu futur i, al mateix temps, d'experimentar canvis profunds que poc a poc definiran la seva personalitat i incidiran en el seu projecte de vida. Conscients d'això, disposem de diferents recursos per aquest acompanyament:

  • Programa Areté de millora de resultats d'aprenentatge i de compromís personal i social.  
  • Programa de qualitat (EFQM)
  • Escola de famílies 
  • Departament d'Orientació 
  • Coaching

 

Programa TEI, tutorització emocional entre iguals:

  • A secundària: Els alumnes de 3r són tutors emocionals dels de 1r.
  • A primària: Els alumnes de 5è són tutors emocionals dels de 3r.

TEI incideix en la transferència de competència emocional a l'alumnat. Podeu ampliar la informació a l'espai web TEI. 

 

Kiva, el programa de referència internacional contra l'assetjament escolar:
 

Kiva és el prestigiós programa contra l'assetjament escolar desenvolupat per la Universitat de Turku i pel Ministeri d'Educació de Finlàndia. La seva eficàcia ha quedat demostrada amb rigorosos estudis científics. A finals del curs 2018-19 es va començar a implantar al Col·legi Sant Pau Apòstol de Tarragona, sent els primers en introduir-ho a la ciutat. Al curs 2022/23 neix SPAKiVa, un projecte millorat i adaptat a la realitat del centre i als protocols del Departament d'Ensenyament. Trobareu més informació sobre SPAKiva a l'espai web específic