Menjador

Aquest projecte pretén educar en l'activitat del menjador que té lloc a l'escola durant dues hores diàries de dilluns a divendres.

 

El centre disposa de cuina pròpia a les seves instal·lacions. Actualment, la gestió del servei és a càrrec de l'empresa Àgora Col·lectivitats que s'encarrega d'estipular la dieta i gestionar el personal de cuina (monitors, cuineres, dietista, etc). 

 

Hi ha tres menjadors diferenciats per a facilitar l'accessibilitat i l'homogeneïtat de menús per grups d'edat. Hi ha un servei de monitors/es i professors/es que s'ocupen de l'atenció dels alumnes al menjador i al temps d'esbarjo del migdia. Existeix la possibilitat d'utilitzar el servei de menjador en dies puntuals.

 

Menús