International school

En un futur incert, l'autonomia en llengües estrangeres esdevé una competència clau del segle XXI

International School és la proposta de coneixement multilingüe en entorns internacionals d'aprenentatge i amb immersió lingüística local.