ICT Program

ICT Program és el projecte vertical d'us TIC i robòtica educativa al Col·legi Sant Pau que garanteix el domini de la competència digital als diferents nivell educatius.


Una eina pedagògica per potenciar de forma eficaç el desenvolupament entre els nostres alumnes de les competències i les habilitats d'una societat altament tecnificada i en canvi constant.