Caràcter propi

Col·legis de l’Arquebisbat de Tarragona

 

Els col·legis de l’Arquebisbat de Tarragona, gestionats per la Fundació Sant Fructuós, tenen com a missió l’educació integral de les persones en un sentit cristià de la vida, en la qual puguin desenvolupar totes les seves capacitats personals, intel·lectuals i socials, i que forgin una voluntat que els faciliti assolir aquells objectius que lliurement es proposin.

 

Com a col·legis diocesans, participem de la missió evangelitzadora de l’Església Catòlica de manera explícita i compartida per tots els membres de la comunitat escolar. Estem oberts a tot tipus de famílies, sense discriminació, facilitant l’accés a l’educació amb independència de la seva situació social o econòmica.

 

La inspiració catòlica promou la formació integral de l’alumnat d’acord amb una concepció cristiana de l'ésser humà, de la vida i el món, que permeti arribar a la síntesi de la fe, la cultura i la vida. La responsabilitat primordial de l’educació correspon, tanmateix, als pares i mares, els quals trien lliurement el tipus d’educació per als seus fills expressat en aquest ideari.

 

L’Arquebisbat de Tarragona, mitjançant la Fundació Sant Fructuós, vetllarà per a què es garanteixi el caràcter propi del projecte educatiu, el qual, en llurs aspectes fonamentals, s’exposa en aquest document.