Neuroambients

Despertar en els infants l'interès que els acompanyarà, guiarà i facilitarà el seus processos d'aprenentatge

 

Els Neuroambients® són un sistema d'ensenyament-aprenentatge propi del Col·legi Sant Pau Apòstol que cerca la implementació de les premisses de la neurociència aplicada als entorns educatius. Actualment es desenvolupa a l'educació infantil i primària. Podeu conèixer més a l'espai web propi del programa.