Aprendre anglès mentre ens divertim

divendres, 02 febrer 2024Un dels principals objectius que es marca el Sant Pau és el coneixement i el domini de les llengües estrangeres, fent especial èmfasi en l’anglès, ja des de les primeres etapes a l’escola, a la Llar d’infants i al segon cicle d’Educació Infantil. 

Per aquest motiu, l’aposta és clara, amb una presència diària de l’anglès amb la mestra especialista en llengua estrangera i les auxiliars de conversa nadius. 

En aquesta etapa apostem per un aprenentatge de la llengua anglesa el més vivencial possible, on els i les alumnes puguin gaudir d'experiències motivadores a partir de la manipulació, el joc, la curiositat i la descoberta. Seguint aquesta metodologia, apostem per dur a terme tant la ciència com la robòtica en anglès, així com activitats amb un sistema de projecció interactiu.

L'objectiu fonamental en les sessions d'anglès a Educació Infantil és que els i les nostres alumnes gaudeixin aprenent i vegin la funcionalitat de la llengua, fent èmfasi en la comprensió i l'adquisició de nou vocabulari. Per aconseguir-ho, les classes es realitzen completament en anglès, tot i que els alumnes puguin fer aportacions en d'altres idiomes, la mestra o l'auxiliar de conversa les reformula fent un modelatge del discurs de l'alumne. 

A I3 hi ha una única auxiliar de conversa que està present en activitats de rutina diàries d'aula, així com en les sessions pròpiament d'anglès per ampliar i reforçar el vocabulari dels i les alumnes. A I4 i I5 hi ha un equip d'auxiliars de conversa que fan dinàmiques i jocs en petits grups de màxim 6 alumnes, per incentivar que els infants s'iniciïn en l'speaking i millorin la seva comprensió.