L’excel·lència en el Batxillerat

divendres, 22 març 2024La finalitat cap a l’alumnat del batxillerat del nostre centre és proporcionar una formació integral i polivalent, que els faciliti aquelles eines, coneixements i habilitats necessàries per cursar estudis superiors amb màxima garantia d’èxit i, d'aquesta manera, aconseguir les competències acadèmiques i l'autonomia personal necessàries per a una millor incorporació al món laboral i a la societat; sent-ne part activa, conscient i responsable. 

Tot això s’aconsegueix amb una sèrie de característiques que fan especial el nostre batxillerat:

Grups reduïts, acció tutorial, formació extracurricular, sortides pedagògiques, horari curricular intensiu 100%, itinerari a la carta, les tardes, també a la carta i formació extra per les PAU

Tot plegat es duu a terme en unes instal·lacions renovades, lluminoses i tranquil·les que dia a dia s’adapten i milloren segons les necessitats dels i les alumnes i sent conscients de la importància també de l’entorn on viuen aquesta etapa de reptes i maduració personal.