Classes de natació sense sortir de l’escola!

divendres, 07 juny 2024Amb l’arribada de la calor i del bon temps, les classes d’Educació Física al Sant Pau pateixen un canvi: es traslladen a la piscina de l’escola. Tots els i les alumnes des de 1r fins a 6è aprenen o milloren, segons l’etapa i el curs, les seves habilitats dins l’aigua.

Les classes a la piscina van iniciar-se a finals de maig, amb totes les mesures de seguretat que requereix aquesta activitat esportiva.

El Sant Pau aposta per incloure la natació dins l’Educació Física per diversos motius:
- Aprendre a nedar és una part fonamental per al creixement i autonomia dels i les alumnes.

- La natació implica aprendre a gaudir de l’aigua de forma segura.

- És fonamental que els nens i nenes adquireixin habilitats de natació i de seguretat aquàtica. 
Per tots aquests motius, al Sant Pau treballem l'adquisició d'hàbits i pautes de conducta que afavoreixen l'autonomia personal. La piscina és l'entorn ideal per afavorir i assolir competències bàsiques en natació i seguretat en entorns aquàtics.
El que es pretén aconseguir a les classes de natació són aquestes tres fases:
1- Supervivència. En aquesta fase s’ensenya als nens a familiaritzar-se amb l'aigua, a respirar i, més endavant, a surar. Quan la confiança ja està ben fermada, s'ensenya la propulsió pel medi aquàtic.
2- Autonomia. Aquí ja es treballa en desplaçaments, salts i jocs a l'aigua.
3- Tècnica. Es comença a practicar la natació com a disciplina esportiva. S'ensenyen els diferents estils de natació: crol, papallona, esquena i braça.
La natació és una disciplina esportiva molt beneficiosa a nivell de salut, per això el Sant Pau l’incorpora a les classes d’Educació Física. La natació ajuda al desenvolupament psicomotor i millora la coordinació i equilibri, reforça òrgans com el cor i els pulmons, ja que el nen aprèn a respirar correctament, incrementa el sentiment d’independència i autoconfiança, el coneixement del medi aquàtic evita ensurts innecessaris a l’aigua, dóna tranquil·litat i dota de recursos, activa la diversió i afavoreix la relació i integració social.