Mobilitat segura a Primària

divendres, 12 abril 2024Els projectes de “Camí escolar” són iniciatives per fomentar que infants i joves facin el seu recorregut diari de casa a l’escola a peu o amb bicicleta i de manera autònoma, és a dir, sense acompanyament adult.

Tot i que aquest sigui l’objectiu fonamental, els camins escolars són també un bon punt de partida per abordar reptes més amplis que han d’afrontar els nostres pobles i ciutats, com són l’assoliment d’un model de mobilitat més sostenible i la reflexió respecte al dret dels infants a la ciutat.

A la nostra escola s’ha tractat el projecte amb l’alumnat de 5è des de dues vessants, una a l’aula i una altra a l’exterior.

La primera part va ser una sessió de treball i debat col·lectiu al voltant de les vivències de l’alumnat en el seu camí quotidià fins al centre educatiu. Es tractava saber des d’on venen a l'escola, com hi venen i perquè. Això va generar un debat que va fomentar que els alumnes entenguessin la ubicació del centre, la idea d'entorn escolar i la relació d'aquest amb la resta de la ciutat. 

 

A la segona part, arran dels elements sobre els quals es va reflexionar en la primera part, en aquesta es va treballar amb la creativitat i la imaginació de l’alumnat. Així, de forma individual i grupal, van dissenyar aquell que consideren “el camí ideal” fins a l’escola sobre el plànol.

 

Finalment, amb la informació generada a les activitats que es van realitzar a l’aula, es va dur a terme, amb una visió crítica, una activitat de diagnosi activa a través d’un recorregut pels carrers i places de l’entorn del centre educatiu. Es va dur a terme un passeig que va servir per familiaritzar-se amb l'entorn, analitzar problemàtiques previstes amb anterioritat, detectar-ne de noves i adonar-se del desequilibri a l’espai públic entre cotxes i vianants.